O Mapie Kultury

Zakładka o projekcie

Projektu „Mapa kultury 2015” realizowany jest przez Klub Jagielloński od lipca 2016 roku. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach programu dotacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Obserwatorium Kultury 2016”, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Serwis internetowy

W ramach projekt stworzyliśmy bazę finansowanych ze środków publicznych instytucji kultury oraz narzędzie technologiczne pozwalające na kierowanie do nich przez obywateli w sposób zautomatyzowany wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz petycji.

Raport i infografiki

Efektem projektu jest raport „Finanse i zatrudnienie w instytucjach kultury w 2015 roku”. W przeciwieństwie do innych prac dotyczących szerokiego obszaru kultury skoncentrowaliśmy się na naszym zdaniem najistotniejszych obszarach działalności instytucji: finansach będących krwiobiegiem instytucji, zatrudnieniu opisującym pracę najważniejszego kapitału instytucji - ludzi oraz reponsywności, która opisuje otwartość instytucji na kontakt z obywatelami. Raport pobrać można tutaj.

Głównym źródłem danych dla raportu są badania Ośrodka Statystyki Kultury, działającego w strukturach organizacyjnych Urzędu Statystycznego w Krakowie. Wykorzystane zostały także źródła: Bank Danych Lokalnych, Biuletyn informacji publicznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Baza Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, strona główna Narodowego Centrum Kultury, e-teatr.pl, kulturaonline.pl.

Uzupełnieniem raportu jest również opracowanie dwóch infografik: „Mapy wydatków na kulturę 2015” oraz „Mapę zatrudnienia w kulturze 2015”. Obie infografiki przygotowane zostały w oparciu o sprawozdania instytucji kultury dla Głównego Urzędu Statystycznego za 2015 rok..

Badanie responsywności

W ramach projektu zbierano również dane dotyczące finansów oraz zatrudnienia w publicznych instytucjach kultury poprzez wysyłanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej. W ramach projektu wnioski o udostępnienie informacji publicznej zostały rozesłane za pośrednictwem specjalistycznego narzędzia internetowego. Po wprowadzeniu bazy 5726 zebranych maili system zweryfikował ich prawidłowość i po odrzuceniu adresów nieprawidłowych oraz powtarzających się ostatecznie informacja została wysłana do bazy 3975 adresów e-mail. Zgodnie z informacją generowaną przez system liczba unikalnych otwartych wiadomości wyniosła 1108, zaś w 2433 przypadkach wiadomość nie została otwarta.

W przededniu upływu terminu na odpowiedź na wniosek wysłano przypomnienie i uzupełnienie wniosku związane z pojawiającymi się pytaniami o status realizowanego projektu. Tym razem liczba unikalnych otwartych wiadomości wyniosła 774, a 2806 wiadomości pozostało nieotwartych. W czasie wysyłki obu wiadomości każdorazowo ok. 500 wiadomości zostało „odbitych” do nadawcy, co zwykle wiąże się bądź to z wygaśnięciem adresu w określonej domenie bądź przepełnieniem skrzynki adresowej. Ostatecznie odpowiedź spłynęła od 778 podmiotów.

Wszystkie pozyskane w ramach tego działania dane zostały opublikowane w niniejszym serwisie.

Zakładka o projekcie

Projektu „Mapa kultury 2015” realizowany jest przez Klub Jagielloński od lipca 2016 roku. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach programu dotacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Obserwatorium Kultury 2016”, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Serwis internetowy

W ramach projekt stworzyliśmy bazę finansowanych ze środków publicznych instytucji kultury oraz narzędzie technologiczne pozwalające na kierowanie do nich przez obywateli w sposób zautomatyzowany wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz petycji.

Raport i infografiki

Efektem projektu jest raport „Finanse i zatrudnienie w instytucjach kultury w 2015 roku”. W przeciwieństwie do innych prac dotyczących szerokiego obszaru kultury skoncentrowaliśmy się na naszym zdaniem najistotniejszych obszarach działalności instytucji: finansach będących krwiobiegiem instytucji, zatrudnieniu opisującym pracę najważniejszego kapitału instytucji - ludzi oraz reponsywności, która opisuje otwartość instytucji na kontakt z obywatelami. Raport pobrać można tutaj.

Głównym źródłem danych dla raportu są badania Ośrodka Statystyki Kultury, działającego w strukturach organizacyjnych Urzędu Statystycznego w Krakowie. Wykorzystane zostały także źródła: Bank Danych Lokalnych, Biuletyn informacji publicznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Baza Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, strona główna Narodowego Centrum Kultury, e-teatr.pl, kulturaonline.pl.

Uzupełnieniem raportu jest również opracowanie dwóch infografik: „Mapy wydatków na kulturę 2015” oraz „Mapę zatrudnienia w kulturze 2015”. Obie infografiki przygotowane zostały w oparciu o sprawozdania instytucji kultury dla Głównego Urzędu Statystycznego za 2015 rok..

Badanie responsywności

W ramach projektu zbierano również dane dotyczące finansów oraz zatrudnienia w publicznych instytucjach kultury poprzez wysyłanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej. W ramach projektu wnioski o udostępnienie informacji publicznej zostały rozesłane za pośrednictwem specjalistycznego narzędzia internetowego. Po wprowadzeniu bazy 5726 zebranych maili system zweryfikował ich prawidłowość i po odrzuceniu adresów nieprawidłowych oraz powtarzających się ostatecznie informacja została wysłana do bazy 3975 adresów e-mail. Zgodnie z informacją generowaną przez system liczba unikalnych otwartych wiadomości wyniosła 1108, zaś w 2433 przypadkach wiadomość nie została otwarta.

W przededniu upływu terminu na odpowiedź na wniosek wysłano przypomnienie i uzupełnienie wniosku związane z pojawiającymi się pytaniami o status realizowanego projektu. Tym razem liczba unikalnych otwartych wiadomości wyniosła 774, a 2806 wiadomości pozostało nieotwartych. W czasie wysyłki obu wiadomości każdorazowo ok. 500 wiadomości zostało „odbitych” do nadawcy, co zwykle wiąże się bądź to z wygaśnięciem adresu w określonej domenie bądź przepełnieniem skrzynki adresowej. Ostatecznie odpowiedź spłynęła od 778 podmiotów.

Wszystkie pozyskane w ramach tego działania dane zostały opublikowane w niniejszym serwisie.