Bałucki Ośrodek Kultury

Dane kontaktowe

Miejscowość 91-027
Numer telefonu 426515030
Strona internetowa http://www.bok.lodz.pl/
Biuletyn Informacji Publicznej http://bip.bok.lodz.pl/

Finanse

Przychody

Dotacje podmiotowe z budżetu samorządu w 2015 r. 56748,61
Dotacje celowe z budżetu samorządu w 2015 r. 0
Dotacje podmiotowe z budżetu państwa w 2015 r. 0
Dotacje celowe z budzetu państwa w 2015 r. 0
Przychody z tytułu najmu i dzierżawy w 2015 r. 46033,54
Środki otrzymane od osób fizycznych w 2015 r. 0
Środki otrzymane od osób prawnych w 2015 r. 0
Inne źródła przychodów w 2015 r. 3000

Wydatki

Wynagrodzenia dla specjalistów w 2015 r. 522409
Wynagrodzenia dla personelu administracyjnego w 2015 r. 747635
Koszty programowe w 2015 r. 531307
Remonty i modernizacje w 2015 r. 0
Inwestycje w działalność kulturalną w 2015 r. 919
Pozostałe koszty administracyjne w 2015 r. 575291

Zatrudnienie

Liczba etatów specjalistów (muzycy, aktorzy, kuratorzy, bibliotekarze etc.) w 2015 roku
Pracownicy w oparciu o umowy cywilno-prawne na stanowiskach specjalistów (muzycy, aktorzy, kuratorzy, bibliotekarze etc.) w 2015 r.
Liczba etatów administracyjnych (dyrekcja, księgowość, personel techniczny etc.) w 2015 r. 21,98
Pracownicy w oparciu o umowy cywilno-prawne na stanowiskach administracyjnych (dyrekcja, księgowość, personel techniczny etc.) w 2015 r.

Wyślij pismo

Wniosek o informację publiczną

W Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie instytucji ani w naszym serwisie nie znalazłeś interesujących Cię informacji na temat działania konkretnej instytucji? Możesz za pośrednictwem naszego serwisu złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie funkcjonowania danej instytucji! Aby złożyć wniosek nie musisz nawet ujawniać swoich danych ani tłumaczyć dlaczego dana sprawa Cię interesuje.

Napisz pismo

Petycja

Chcesz wpłynąć na funkcjonowania instytucji kultury w Twoim otoczeniu? Zgodnie z prawem możesz napisać petycję z żądaniem dowolnego działania w swojej sprawie albo kwestii dotyczącej ochrony dobra wspólnego w zakresie zadań i kompetencji adresata. Pamiętaj – by Twoja petycja została rozpatrzona musisz podać swoje dane korespondencyjne oraz adres zamieszkania, ale nie musisz zgadzać się na ich ujawnienie!

Napisz pismo

Otrzymane zapytania: 0

Zgłoś błąd lub uzupełnij dane