Balet Dworski Cracovia Danza

Dane kontaktowe

Miejscowość 31-101
Numer telefonu 124214980
Strona internetowa http://cracoviadanza.pl/pl
Biuletyn Informacji Publicznej http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=492&mmi=9933

Finanse

Przychody

Dotacje podmiotowe z budżetu samorządu w 2015 r. #N/A
Dotacje celowe z budżetu samorządu w 2015 r. #N/A
Dotacje podmiotowe z budżetu państwa w 2015 r. #N/A
Dotacje celowe z budzetu państwa w 2015 r. #N/A
Przychody z tytułu najmu i dzierżawy w 2015 r. #N/A
Środki otrzymane od osób fizycznych w 2015 r. #N/A
Środki otrzymane od osób prawnych w 2015 r. #N/A
Inne źródła przychodów w 2015 r. #N/A

Wydatki

Wynagrodzenia dla specjalistów w 2015 r. #N/A
Wynagrodzenia dla personelu administracyjnego w 2015 r. #N/A
Koszty programowe w 2015 r. #N/A
Remonty i modernizacje w 2015 r. #N/A
Inwestycje w działalność kulturalną w 2015 r. #N/A
Pozostałe koszty administracyjne w 2015 r. #N/A

Zatrudnienie

Liczba etatów specjalistów (muzycy, aktorzy, kuratorzy, bibliotekarze etc.) w 2015 roku
Pracownicy w oparciu o umowy cywilno-prawne na stanowiskach specjalistów (muzycy, aktorzy, kuratorzy, bibliotekarze etc.) w 2015 r.
Liczba etatów administracyjnych (dyrekcja, księgowość, personel techniczny etc.) w 2015 r. #N/A
Pracownicy w oparciu o umowy cywilno-prawne na stanowiskach administracyjnych (dyrekcja, księgowość, personel techniczny etc.) w 2015 r.

Wyślij pismo

Wniosek o informację publiczną

W Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie instytucji ani w naszym serwisie nie znalazłeś interesujących Cię informacji na temat działania konkretnej instytucji? Możesz za pośrednictwem naszego serwisu złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie funkcjonowania danej instytucji! Aby złożyć wniosek nie musisz nawet ujawniać swoich danych ani tłumaczyć dlaczego dana sprawa Cię interesuje.

Napisz pismo

Petycja

Chcesz wpłynąć na funkcjonowania instytucji kultury w Twoim otoczeniu? Zgodnie z prawem możesz napisać petycję z żądaniem dowolnego działania w swojej sprawie albo kwestii dotyczącej ochrony dobra wspólnego w zakresie zadań i kompetencji adresata. Pamiętaj – by Twoja petycja została rozpatrzona musisz podać swoje dane korespondencyjne oraz adres zamieszkania, ale nie musisz zgadzać się na ich ujawnienie!

Napisz pismo

Otrzymane zapytania: 0

Zgłoś błąd lub uzupełnij dane